ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 11 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256152,03331,00255,55869,93159,73868,38751,50649,81035,62547,949102,08919,265642,893
256022,82833,46443,62844,57140,70952,71252,99150,61249,23054,64049,73150,539545,655
255910,33522,43628,93554,30927,97720,37122,28920,71328,28328,98431,92531,399327,956
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 ม.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,516,504
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี