กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.สวนแตง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ไม่ใช้แล้ว [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนภายในตำบลสวนแตง ภาคเ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไ [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้มาประเมิน และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และการแสดงพื้นถิ่น จ.สุพรรณบุร [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักปลัด [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการควบคุมและ [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการอาหารเสริมนมโรงเรียนภายในตำบลสวนแตง ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.สวนแตง อ.เม [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพ [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
โครงการผังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุด หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมุ่ที่ 6,9 [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
โครงการจ้างขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช ม.3 บ้านวังฆ้อง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 78 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 79 
โครงการจ้างซ่อมแซมโดยลงหินคลุกและลูกรัง ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 75 
โครการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ม.1,2,6,8 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 76 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.6 [ 22 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 73 
โครงการจ้างฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 67 
โครงการจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 68 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนขนานคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่ แล [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 70 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.1,2,3,4,5,7 และ ม. 9 [ 8 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 119 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เและการจัดทำแผนปฏิบ [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 99 
โครงการจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 111 
 
 
 
สพ 0023.2/ว16879 การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 และ 2555 [ 20 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว16873 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯ [ 20 ส.ค. 2561 ]     
วทพม.135/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาใหม่ [ 20 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16754 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16606 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16685 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชฌาของเศรษกิจพอเพียง [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว16674 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.ย..61  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว16604 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 467 การพัฒนาเด็กประฐมวัยในการจัดเก็บข้อมูลเด็กประฐมวัยระดับจังหวัด  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16552 ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16608 ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว16605 การจ่ายเครื่องราชฯ ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว16557 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 7/256 [ 15 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว 959 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 16499 การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ [ 15 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.4/ว16399 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 14 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 16409 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด  [ 14 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 16410 แผนยุทธศาสตร์อนมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.5/947 ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS [ 10 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 937 ร้อยเครือข่ายสร้างสายใยป้องกันภัยให้ลูกหลาน  [ 10 ส.ค. 2561 ]   
 
แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว2550  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว2549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 313  ตอบ 1  
คนสุพรรณอยากกลับบ้าน (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1421  ตอบ 4  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 259  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 406  ตอบ 0  
ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ เราจะทำไงกันดี (10 เม.ย. 2559)    อ่าน 566  ตอบ 5  

 
 
 
 
 
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (15 ส.ค. 2561)    อ่าน 1309  ตอบ 9
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 4
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 1
   
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการฝึกป้องกันอัคคีภัยให้กับประชาชน ปี 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม การอบรมฝึกป้องกันตอัคคีภัยให้กับประชาชน ประจำปี 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.เดิมบาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
     
 
 
 


ผ้าทอ

วัดสังฆจายเถร