เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.สวนแตง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกา [ 10 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า [ 21 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 19 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 17 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครง [ 17 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง [ 17 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ กองสาธารณสุขฯ [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองสวัสดิการสังคม [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมช [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 256 [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ปิดเทอม 1/2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สวนแตง [ 7 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon [ 5 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับเครื่อ [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามด [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการส่งเสริมใ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่าง ๆ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.สวนแตง อ.เม [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพ [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
โครงการผังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุด หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมุ่ที่ 6,9 [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 28 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
โครงการจ้างขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช ม.3 บ้านวังฆ้อง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 85 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 87 
โครงการจ้างซ่อมแซมโดยลงหินคลุกและลูกรัง ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 81 
โครการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ม.1,2,6,8 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 84 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.6 [ 22 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 87 
โครงการจ้างฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
โครงการจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 76 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนขนานคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 77 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่ แล [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 77 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.1,2,3,4,5,7 และ ม. 9 [ 8 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 129 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เและการจัดทำแผนปฏิบ [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 109 
โครงการจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 120 
 
 
 
สพ 0023.3/ว21302 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21266 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21265 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21227 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21267 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. แก้ไขใหม่ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 1257 การรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการ  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 21229 กำหนดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-NET ประจำปี2560  [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21197 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 21195 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 21116 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1252 ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21065 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21064 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21113 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว21096 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว21078 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว1240 แจ้งรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO [ 11 ต.ค. 2561 ]   
สพ 0017.3/ว21005 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3290  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3258  [ 16 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กค. มท 0803.3/ว3279  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว5912 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 12 ต.ค. 2561 ]
โครงการประเชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3239  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร กพส. มท 0810.6/ว3276  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3268  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว3277  [ 12 ต.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว3269  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3267  [ 12 ต.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3263  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3259  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3249 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 11 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3243  [ 11 ต.ค. 2561 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว3231 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3244 [เอกสารแนบ]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว3200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/14604  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/ว3238  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5855  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 323  ตอบ 1  
คนสุพรรณอยากกลับบ้าน (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1433  ตอบ 4  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 270  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 424  ตอบ 0  
ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ เราจะทำไงกันดี (10 เม.ย. 2559)    อ่าน 573  ตอบ 5  

 
 
 
 
 
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 123  ตอบ 1
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
   
อบต.พิหารแดง กิจกรรม รพ.สพ.ตำบลพิหารแดง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
     
 
 
 


ผ้าทอ

วัดสังฆจายเถร