เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  
 

http://www.suantaeng.go.th/project_detail.php?hd=12&id=928

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 13.40 น. โดย คุณ รังวัลย์ เกตุมณี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน