ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ไม่ใช้แล้ว   25 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561   19 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ อบต.สวนแตง   17 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก   28 มิ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน   25 มิ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   19 มิ.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี   18 มิ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี   18 มิ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5   18 มิ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   13 มิ.ย. 2561 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26