เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ   10 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561   28 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า   21 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย   20 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม   19 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด   17 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการผู้สูงอายุ 2561   17 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง   17 ก.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ กองสาธารณสุขฯ   12 ก.ย. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33