เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พิหารแดง   กิจกรรม รพ.สพ.ตำบลพิหารแดง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   17 ต.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62   17 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พิหารแดง   กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อยรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    16 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   แผนดำเนินการเทศบาลตำลบลนางบวช ปี 2562   16 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ      16 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   121061 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/61   12 ต.ค. 2561 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 562