เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ข้อบัญญัติฯ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติฯ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551 [ 22 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบัญญัติฯ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ. 2548 [ 22 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 99  
 
ข้อบัญญัติฯ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน/ประปาชนบท พ.ศ. 2548 [ 22 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 11 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 202  
 
  (1)