เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
   
วัดสังฆจายเถร
 
จำนวนภาพ : 5  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 282  ท่าน
 
   
วัดการ้อง
 
จำนวนภาพ : 7  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 474  ท่าน
 
   
เจดีย์เก่า วัดสังฆจายเถร
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 961  ท่าน
 
  (1)     2      3      4      5