นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 68,391 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 63แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
21 มี.ค. 62แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ก.พ. 62นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา