นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 68,388 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มิ.ย. 62มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
10 ต.ค. 61มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา