นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 10,090 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์

  นายกอบต.สวนแตง

 • นายบัวรา กลิ่นหอม

  รองนายกอบต.สวนแตง

 • นายฉลิมชัย สุนพคุณศรี

  รองนายกอบต.สวนแตง

 • นายประสาท ทองสุข

  เลขานุการนายกอบต.สวนแตง

เปลี่ยนภาษา