นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 68,434 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์

  นายกอบต.สวนแตง

  0925186456

 • นายบัวรา กลิ่นหอม

  รองนายกอบต.สวนแตง

  0870498079

 • นายฉลิมชัย สุนพคุณศรี

  รองนายกอบต.สวนแตง

  0818582181

 • นายประสาท ทองสุข

  เลขานุการนายกอบต.สวนแตง

  0649362099

เปลี่ยนภาษา