นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 6,845 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
19 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงก่อสร้างเนินสะดุด บริเวณถนนหน้าตลาดวัดสังฆจายเถร และบริเวณโรงเรียน
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดฯ)
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงก่อสร้างเนินสะดุด บริเวณหน้าตลาดวัดสังฆจายเถร และบริเวณโรงเรียน
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อโครงการทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงร่วมให้การต้อนรับ ส.ส.สรชัด-คุณวิภากร สุจิตต์ มอบรถวีลแชร์
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)
10 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (หมู่ที่ 1,3,6)
9 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
9 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงหารหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ "หลักสูตรการทำตะกร้าหวายเทียม" ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงร่วมกับ พม. จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมให้กำลังใจฯ ผู้สูงอายุเข้าเกณฑ์ถูกเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพ
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564
5 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสาลีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา