นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 68,390 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนภาษีป้าย
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อจุดบริการประชาชน ตามมาตราการโควิด 19 (COVIC - 19)
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 3
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/่ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน เมษายน 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการต่ออายุการให้บริการค่าชื่อโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสาลีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX (กองสาธารณสุขฯ)
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงรายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 2/2564
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด รพ.สต. และสถานที่ราชการ
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 1/2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ
เปลี่ยนภาษา