นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 68,389 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด รพ.สต. และสถานที่ราชการ แชร์  
28 เม.ย. 64การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 2/2564 แชร์  
20 เม.ย. 64มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 แชร์  
19 เม.ย. 64มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 แชร์  
19 เม.ย. 64มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 แชร์  
9 เม.ย. 64ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 64 วันที่สอง หมู่ที่ 1 3 6 แชร์  
8 เม.ย. 64ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย วันแรก แชร์  
5 เม.ย. 64การประชุมของคณะผู้บริหาร และพนักงาน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64การประชุมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
19 มี.ค. 64ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 2,4,5) แชร์  
18 มี.ค. 64ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 1,3,6) แชร์  
17 มี.ค. 64ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 7,8,9) แชร์  
11 มี.ค. 64นายก อบต. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 แชร์  
11 มี.ค. 64การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
10 มี.ค. 64ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม วันที่ 2 แชร์  
9 มี.ค. 64ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันแรก แชร์  
4 มี.ค. 64การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
25 ก.พ. 64รับโล่การบริหารจัดการด่านชุมชนดีเด่น ในการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 แชร์  
24 ก.พ. 64ก่อสร้างเนินสะดุด บริเวณถนนหน้าตลาดวัดสังฆจายเถร และบริเวณโรงเรียน แชร์  
22 ก.พ. 64ก่อสร้างเนินสะดุด บริเวณหน้าตลาดวัดสังฆจายเถร และบริเวณโรงเรียน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/17 | แสดง 20 จาก 334 รายการ
เปลี่ยนภาษา