เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แชร์

ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 พร้อมให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่น และรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB