เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

แชร์

อบต.สวนแตง ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2561

(สามารถคลิกดูรายละเอียดรายงานฯแต่ละครั้งได้ตามรายการด้านล่าง)

 

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561          ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561         ครั้งที่่ 12/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561         ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561         ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561         ครั้งที่ 15/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ครั้งที่่ 6/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561           ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561          ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561          ครั้งที่ 18/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561         ครั้งที่ 19/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561      ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB