เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่

แชร์

เจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง และนายช่างโยธา กองช่าง ออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB