เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าร่วมเป็นชุดปฏิบัติการ "จิตอาสาภัยพิบัติ" ประจำตำบลสวนแตง

แชร์

"ประกาศ"

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้เปิดรับสมัครบุคคล เข้าร่วมเป็นชุดปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ” ประจำตำบล เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจ มีความเป็นจิตอาสา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและส่วนรวม
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดย แจ้งรายละเอียดได้ทาง inbox ดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. อาชีพ
4. อายุ
5. กรุ๊ปเลือด
6. ที่อยู่ปัจจุบัน
7. หมายเลขโทรศัพท์
8. ความสามารถพิเศษ
9. สมัครเป็น จิตอาสาแล้วหรือไม่

หมายเหตุ จะนำรายชื่อส่งให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรวบรวมรายชื่อต่อไป

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB