เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นำโดย นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน นำของขวัญ ของรางวัล และขนม อาทิเช่น รถจักรยาน สมุด ปากกา ดินสอ ตุ๊กตา ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่แปลกแม่ โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร และ ศพด.บ้านสังฆจายเถร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และของขวัญของรางวัล จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.จ.นิทัศน์ ลีอารีย์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้ใจบุญทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB