เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สวนแตง ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเรียนเชิญผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังวิธีการดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัวอย่างถูกต้องในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน โดยมีนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB