เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 7 8 9)

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

* ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ลูกนก
- เวลา 13.00 - 16.00 น. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนระกำ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB