เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 1 6)

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 1

* ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณศาลารวมใจบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3
- เวลา 13.00 - 16.00 น. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB