เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 2 3)

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

* ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
- เวลา 09.00 - 12.00 น. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ณ บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB