เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 63

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 63 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB