เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการ

แชร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สวนแตง ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการ เช่น ที่ทำการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB