เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้ประชาชนมารับหน้ากากผ้า

แชร์

เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน อบต.สวนแตง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน จัดทำหน้ากากผ้าให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร นั้น
บัดนี้ หน้ากากผ้าได้ดำเนินการจัดทำครบตามจำนวนแล้ว จึงมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในแต่ละพื้นที่ นำจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนต่อไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ที่ยังไม่ได้รับหน้ากากผ้า นำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับ เท่ากับจำนวนสมาชิกภายในครัวเรือนของท่าน ได้ที่ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านของท่าน ต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB