เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2563

แชร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ พร้อมให้บริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2563

**เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนผู้มารับบริการ ณ สถานที่ที่กำหนด สวมหน้ากากอนามัย/หรือหน้ากากผ้า ทุกท่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อบต.สวนแตง อย่างเคร่งครัด**


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB