เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับขึ้นทะเบียน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2

แชร์

อบต.สวนแตง รับขึ้นทะเบียน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่สอง ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.สวนแตง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB