เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แชร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้พิจารณาคำร้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 786 ครอบครัว

รายละเอียดบัญชีรายชื่อแยกตามหมู่บ้าน >> คลิกที่นี่ <<


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB