เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองของ ศพด. และให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019

แชร์

นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร และโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ในการเตรียมตัวเพื่อเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร รวมถึงการดูแลเด็กเล็กและบุคคลในครอบครัว ให้ลดความความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อโรคต่าง ๆ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB