เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประสานความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน รพ.สต. อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี หยอดทรายอะเบท และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมให้ความรู้ และคำแนะนำแก่ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่ หมู่ที่ 4 บ้านอุโมงค์ และหมู่ที่ 5 บ้านป่าสำดำ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB