เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร

แชร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัย ประจำปี 2563 โดยเรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ วิธีการป้องกันภัย การอพยพหนีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆจายเถร
โดยมีนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง พร้อมด้วยนายบัวรา กลิ่นหอม รองนายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ รพ.สต. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB