เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นำจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แชร์

อบต.สวนแตง นำโดยนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ นำเงินตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำจ่ายให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้มีสิทธิ ทั้ง 9 หมู่บ้าน รายละ 3,000 บาท


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB