เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ชำระภาษี อบต.สวนแตง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB