เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สวนแตง จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มาให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชน เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB