เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคุณชฎาณัตถ์ ชิตชิกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนะนำการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ในการนี้นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต.สวนแตง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB