เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 9

แชร์

จิตอาสาตำบลสวนแตง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563 ณ วิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB