เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

แชร์

ประชาสัมพันธ์ การนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 พร้อมให้บริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
หมายเหตุ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมโรค ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB