เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

แชร์

อบต.สวนแตง นำโดยนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB