เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของผู้เสียภาษี

แชร์

???? แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวอย่างเช่น
☑️ เดิม "ที่ดินว่างเปล่า" แต่ปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เป็น "ทำนา"
.
☑️ เดิม "ทำนา" เปลี่ยนแปลง สร้าง "อาคารพาณิชย์"
.
☑️ เดิม "ค้าขาย" ยกเลิกกิจการใช้อาคารเพื่อ "อยู่อาศัย"
แบบนี้เป็นต้น
.
เป็น "หน้าที่" ของผู้เสียภาษี ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อ พนักงานสำรวจ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะทำการออกสำรวจตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินภาษีในปีถัดไป

.
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง โทร. 035-969667 ต่อ 102


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB