เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

แชร์

นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB