เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีอุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 62 ราย

แชร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี อุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 62 ราย
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
- หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.สวนแตง
- หมู่ที่ 1 เวลา 10.00 น. ณ ศาลารวมใจบ้านดอนระกำ หมู่ที่ 1
- หมู่ที่ 6 เวลา 10.30 น. ณ ศาลารวมใจบ้านไผ่ลูกนก หมู่ที่ 6
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับความช่วยเหลือ ในแต่ละหมู่บ้าน มารับถุงยังชีพ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด "ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB