นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 48,535 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

5 เมษายน 2564 6 ครั้ง ปรานี อิ่มพันธแบน แชร์  

ประชาสัมพันธ์ การนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมให้บริการรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564

หมายเหตุ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__33800202.jpg298.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา