นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 68,443 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง แชร์  
27 ส.ค. 63ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ แชร์  
11 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
1 ก.พ. 61ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา