เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ130 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563230 มี.ค. 63
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)327 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563327 มี.ค. 63
ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด และสถานที่ให้บริการสาธารณะ226 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านป่าสำดำ324 มี.ค. 63
โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนคูณ324 มี.ค. 63
ให้ประชาชนมารับหน้ากากผ้า623 มี.ค. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้พระสงฆ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน617 มี.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการ2313 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง2011 มี.ค. 63
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 4 5) 76 มี.ค. 63
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 6386 มี.ค. 63
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 2 3)95 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 256395 มี.ค. 63
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 1 6)84 มี.ค. 63
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 7 8 9)73 มี.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563726 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว ประจำปี 25632326 ก.พ. 63
กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5825 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB