เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564226 ม.ค. 64
มอบเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564126 ม.ค. 64
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 25641218 ม.ค. 64
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564718 ม.ค. 64
มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับวัดในเขตพื้นที่ จำนวน 5 วัด915 ม.ค. 64
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 71514 ม.ค. 64
มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการ หมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 191514 ม.ค. 64
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9912 ม.ค. 64
นำนมโรงเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านสังฆจายเถร1312 ม.ค. 64
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 25641012 ม.ค. 64
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2564128 ม.ค. 64
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564154 ม.ค. 64
นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน1930 ธ.ค. 63
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 25642329 ธ.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 25641229 ธ.ค. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโรงเรียน และแหล่งชุมชน1425 ธ.ค. 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครงาน10524 ธ.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก4123 ธ.ค. 63
!!!ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร!!!1722 ธ.ค. 63
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจัดรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3822 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/20 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB