เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และติดป้ายประชาสัมพันธ์28 เม.ย. 63
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 6338 เม.ย. 63
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใส่หน้ากากก่อนเข้าร้านค้า และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์27 เม.ย. 63
จัดรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ COVID-1947 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 256347 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ให้มารับหน้ากากผ้า43 เม.ย. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด หน่วยงานราชการ สถานที่ชุมชนและการให้บริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่631 มี.ค. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด ตลาด หน่วยงานราชการ และอาคารสาธารณะ631 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ730 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563930 มี.ค. 63
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)827 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631227 มี.ค. 63
ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด และสถานที่ให้บริการสาธารณะ726 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านป่าสำดำ724 มี.ค. 63
โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนคูณ724 มี.ค. 63
ให้ประชาชนมารับหน้ากากผ้า1023 มี.ค. 63
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้พระสงฆ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน1017 มี.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการ3113 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง2311 มี.ค. 63
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 4 5) 96 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB