นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 10,046 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.ค. 63รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 3/2563 แชร์  
16 ก.ค. 63รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
9 เม.ย. 63รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 2/2563 แชร์  
9 เม.ย. 63รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
24 ม.ค. 63รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 1/2563 แชร์  
24 ม.ค. 63รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
24 ม.ค. 63รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 4/2562 แชร์  
7 ส.ค. 62รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 3/2562  แชร์  
7 ส.ค. 62รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 3/2562 แชร์  
14 พ.ค. 62รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
8 พ.ค. 62รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 2/2562 แชร์  
1 ก.พ. 62รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
1 ก.พ. 62รายงานสรุปสถานะการเงิน สปสช. ไตรมาส 1/2562 แชร์  
28 ม.ค. 62ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยเรื่อง ค่าตอบแทนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน พ.ศ. 2562 แชร์  
28 ม.ค. 62ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา