เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์

  นายกอบต.สวนแตง

 • นายบัวรา กลิ่นหอม

  รองนายกอบต.สวนแตง

 • นายฉลิมชัย สุนพคุณศรี

  รองนายกอบต.สวนแตง

 • นายประสาท ทองสุข

  เลขานุการนายกอบต.สวนแตง0.02s. 0.50MB