นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 68,437 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ประกาศฯ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง แชร์  
16 เม.ย. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ) แชร์  
16 เม.ย. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
3 ส.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
26 ก.พ. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง) แชร์  
1 ต.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา