นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 68,449 คน

ตรวจสอบภายใน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.ย. 63แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 ต.ค. 62แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) แชร์  
2 ต.ค. 62กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา