นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 68,447 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มี.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ) แชร์  
4 มี.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7) แชร์  
28 ก.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขครั้งที่ 5) แชร์  
8 ก.ค. 63การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) แชร์  
9 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4) แชร์  
20 เม.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) แชร์  
20 เม.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 แชร์  
20 เม.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.2561 - 2565 แชร์  
25 มี.ค. 63การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แชร์  
9 ก.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2565 แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 แชร์  
13 ก.พ. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 - 2564 แชร์  
25 ต.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 - 2564 แชร์  
8 ก.พ. 61แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - 2564 แชร์  
30 พ.ย. 60แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2564 แชร์  
29 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา